home portfolio Curriculum Vitae visie contact

Visie

Mijn visie op het ontwerpersvak

Ieder mens is voortdurend in ontwikkeling. Je hele leven zoek je, steeds opnieuw, naar een balans tussen wie jij bent en de wereld om jou heen. Een balans zoeken roept allerlei vragen op en leidt uiteindelijk tot veranderen. Zo blijf je in ontwikkeling. Die ontwikkelingen kun je ook zien in mijn school- en academiewerk; aan het kleurgebruik en aan de uitwerking van een opdracht zie je hoe ik me op dat moment voelde, in welke fase in mijn leven ik op dat moment was.

Iedereen is uniek en beschikt over een natuurlijk vermogen tot groei en bloei. Iedereen heeft een eigen innerlijke krachtbron die hij/zij kan inzetten bij zijn of haar werk. Ieder heeft een andere levenswijze en daardoor een andere kijk op het leven. Hierdoor zal ieder mens op zijn eigen manier een opdracht tot uiting brengen.

Eigenschappen

Als je mijn werk bekijkt kun je zien dat ik heel gedetailleerd te werk ga en alles tot in de puntjes uitwerk. Ik ben zeer netjes in het presenteren van mijn werk. Mijn ideeen zal ik altijd zo goed mogelijk proberen tot uiting te brengen in mijn ontwerpen.

Ik ben precies, perfectionistisch, behulpzaam, meelevend, gevoelig, vrolijk, een doorzetter, warm, hulpvaardig, toegewijd, respectvol, begrijpend, afwachtend, zelfstandig en ik kijk graag de kat uit de boom.
Laatste wijzigingen: 27-05-2014 11:06